Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις μας για την απόφαση Α3/64720/6117 για την ανανέωση της άδειας οδήγησης άνω των 74 ετών, είναι καλοπροαίρετα και σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην διαδικασία εφαρμογής της απόφασης με τις λιγότερες αστοχίες, παραλήψεις και ερωτηματικά στον ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας και της τρίτης ηλικίας.

Οι απόψεις μας στην οδήγηση των ηλικιωμένων είναι γνωστές από προηγούμενο άρθρο εδώ, αλλά εφόσον η πολιτεία θέλει να εφαρμόσει πρέπει να είμαστε μαζί της στην εφαρμογή και να αγωνιστούμε για τις αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν.

Τα σχόλια μας

  1. Προφανώς υπάρχει τυπογραφικό λάθος στην παράγραφο 1 και παράγραφο 4 του άρθρου 8Α της υα 50984/2013, ως προς την αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 πδ 51/2012 πρέπει να είναι παράγραφος 3 του άρθρου 7.
  2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8Α της υα 50984/2013 αναφέρεται στα οχήματα με τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις και ότι πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για νόμιμη κυκλοφορία.

Τα οχήματα της κατηγορίας ΑΜ εξαιρούνται από ΚΤΕΟ. Οι σχολές οδηγών που έχουν στην ιδιοκτησία τους οχήματα της κατηγορίας ΑΜ, αντί για ΚΤΕΟ περνούν κάθε έτος επιθεώρηση και τους χορηγείτε δελτίο καταλληλότητας.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν στα οχήματα της κατηγορίας ΑΜ θα πρέπει να περνούν επιθεώρηση ή θα εξαιρούνται από την προσκόμιση ΚΤΕΟ.

  1. Θα μπορεί ο υποψήφιος να οδηγεί στις πρακτικές εξετάσεις τα οχήματα 3 του π.δ.51/2012 εάν η άδεια ικανότητας οδήγησης έχει λήξει, είτε με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου είτε από καθυστέρηση της υπηρεσίας μεταφορών;
  2. Είναι προφανές ότι ο ενδιαφερόμενος θα δίνει εξετάσεις για κάθε κατηγορία που θέλει να ανανεώσει. Δηλαδή αν κατέχει τις κατηγορίες A, B, C θα δώσει εξετάσεις τρεις φορές, μία για κάθε κατηγορίας και όχι στην μεγαλύτερη κατηγορία.
  3. Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του ν. 4530/2018 «Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων» το όριο ηλικίας για την κατηγορία D είναι ενιαίο για όλους τους οδηγούς και είναι τα 67 έτη και δεν θα έπρεπε αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνετε στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 8Α ή να συμπεριληφθεί εξαίρεση της κατηγορίας D.
  4. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 και του άρθρου 3, της απόφασης η ισχύς του άρθρου 1 αρχίζει από της 30/08/2018 χωρίς τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Οπότε οι υπηρεσίες μεταφορών πρέπει να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά και να εκδίδουν ΔΕΕ.
  5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8Α υα 50984/2013 αναφέρει:

«Μετά την έκδοση του Δ.Ε.Ε. η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραμματίζει τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου κατ΄ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.»

Με την φράση «κατ’ αναλογία» αναφέρεται σε όλο το άρθρο και θα πρέπει να ισχύσει αναλογικά σε όλες τις παραγράφους διαφορετικά θα πρέπει να οριστούν οι παράγραφοι που θα ισχύει.

Π.χ. ισχύει η προσφυγή στην δευτεροβάθμια επιτροπή πρακτικών εξετάσεων; Θα ισχύουν στις εξετάσεις η διαδικασία των ελέγχων; Θα ισχύουν οι χρονικές  περίοδοι για τον προγραμματισμό εξέτασης και επανεξέτασης; Θα μπορεί μετά την αποτυχία σε μία κατηγορία να παραιτηθεί μετά ή όχι; Αν ενδιαφερόμενος πρέπει να οδηγεί με διασκευή θα ισχύει και αναλογία με το άρθρο 25 της υα 50984/2013;

  1. Στην παράγραφο 6 και 7 του άρθρου 2 της απόφασης αναφέρεται αντίστοιχα ότι προστίθενται εδάφια για

«ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών), εκδίδεται χειρόγραφο Δ.Ε.Ε. μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική έκδοσή του.»

«Ομοίως επιτρέπεται ο προγραμματισμός «αποκλειστικής» επιτροπής επανεξέτασης οδηγών για την περίπτωση ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών.

Η ισχύς του άρθρου 2 της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης άρα οι υπηρεσίες μεταφορών δεν μπορούν ούτε να εκδώσουν χειρόγραφο ΔΕΕ αλλά ούτε και να προγραμματίσουν επιτροπές για την περίπτωση ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών