Το Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε πληροφοριακό έντυπο αναφορικά µε την ανανέωση της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχηµάτων κατηγορίας Β ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών.

Το πληροφοριακό έντυπο

Εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία_

Ενημερωτικό φυλλάδιο