Πολλές φορές οι οδηγοί φορτηγών ή λεωφορείων έχουν υποστεί κυρώσεις για την αναγραφή του ανώτατου ορίου ταχύτητας στο πίσω μέρος του οχήματος τους όπως προβλέπει η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ. (ν.2696/1999).

Αυτό συνέβαινε όχι γιατί δεν είχαν την κατάλληλη αναγραφή αλλά γιατί υπήρχε η άποψη ότι έπρεπε να υπήρχαν οι ανώτατες ταχύτητες για όλα τα είδη των οδών στο πισω μέρος του οχήματος.

Έτσι πολλές φορές στον δρόμο βλέπουμε φορτηγά ή λεωφορεία να έχουν τρεις διαφορετικές ενδείξεις π.χ. 50, 80, 85 (εντός πόλης, εθνικό δίκτυο, ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο αντίστοιχα) για φορτηγά και 50, 80, 90, 100 ( εντός πόλης, εθνικό δίκτυο, ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομο αντίστοιχα) για λεωφορεία και ήταν και σχολικά υπήρχε και ένα 60.

Για το θέμα ρωτήσαμε το Υπουργείο Μεταφορών και πήραμε την παρακάτω απάντηση:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διατύπωση της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ΚΟΚ (ν. 2696/1999), όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας στα φορτηγά οχήματα και στα ρυμουλκούμενα αυτών, καθώς και στα λεωφορεία, στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Συνεπώς, η διάταξη δεν αναφέρεται στην αναγραφή όλων των ορίων ταχύτητας ανάλογα με την περιοχή κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων, αλλά στο ανώτατο όριο, δηλαδή κατά την κίνησή τους σε αυτοκινητόδρομο.

Άρα σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών η αναγραφή του ανώτατου ορίου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου αφορά το ανώτατο όριο κατά την κίνηση σε αυτοκινητόδρομο δηλαδή,

  • 100 για λεωφορεία
  • 80 για διώροφα λεωφορεία
  • 70 για αρθρωτά λεωφορεία
  • 80 για λεωφορεία μεταφοράς μαθητών
  • 100 για φορτηγά έως 3.500 κιλά
  • 85 για φορτηγά πάνω από 3.500 κιλά
  • 80 για συνδυασμό φορτηγών

Η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών