Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό 40/04/03/2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4599/2019 που αφορά τις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Από σήμερα αλλάζουν πολλά στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών και μπαίνουμε σε μία περίοδο σταδιακών αλλαγών και τροποποιήσεων για ένα διάστημα τουλάχιστον 20 μηνών.

Οι εκπαιδευτές και οι εξεταστές είναι σε ετοιμότητα για να αντιδράσουν και μάλλον θα πάρουν θέσεις μάχης για να αλλάξει ότι πλήττει τα συμφέροντα τους.

Άμεσες αλλαγές που επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους από σήμερα είναι:

  1. Οι πρακτικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια. 1ο στάδιο δεξιότητες και 2ο στάδιο πορεία.
  2. Στις πρακτικές εξετάσεις θα παραβρίσκεστε ένας μόνο εξεταστής
  3. Στις πρακτικές εξετάσεις θα παραβρίσκεται εκπαιδευτής που δεν ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαίδευσε τον υποψήφιο
  4. Το παράβολο των εξετάσεων αυξάνετε σε 15 €

Θα πρέπει να εκδοθούν αρκετές υπουργικές αποφάσεις και όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.

Ο νέος νόμος 4599/2019