Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι το νέο πλαίσιο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών θα εφαρμοστεί από 12 Μαρτίου 2019.

Έως και την 8η Μαρτίου 2019 οι θεωρητικές εξετάσεις και οι δοκιμασίες ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς υ̟ποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύμφωνα µε το προ της δημοσίευσης του νόμου σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η εγκύκλιος εφαρμογής