Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο τέτοια φαινόμενα, τα οποία παράγει ένα άθλιο, αναχρονιστικό και διαβλητό σύστημα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών!