Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι για να συμμετέχει υποψήφιος στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019.

Οπότε αναμονή για την δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Εγκύκλιος εφαρμογής 4599-2019