Γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η μη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ούτε σε επίπεδο προγραμματισμού δήθεν της έλλειψης ασφαλιστηρίου προϊόντος που να καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019.

Μύθος πρώτος

Μη προγραμματισμός πρακτικών εξετάσεων λόγω έλλειψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Όπως εξήγησα και σε προηγούμενο άρθρο για τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ισχύει η παράγραφος 2α του άρθρου 10 που αναφέρει:

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:
αα) από έναν εξεταστή, υποχρεωτικά μέσω κλήρωσης από τους υφιστάμενους εξεταστές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ββ) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου και με τον υποψήφιο οδηγό μόνο του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο
εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα στο δεύτερο στάδιο εξέτασης, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, όπου λειτουργεί μόνο μία σχολή υποψήφιων οδηγών και οδηγών, ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια
του δεύτερου σταδίου εξέτασης, επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
γγ) τα δύο (2) στάδια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιούνται την ίδια μέρα από τους ίδιους εξεταστές. Κατά τα λοιπά, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Όπως διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου γγ αναφέρει ότι «Κατά τα λοιπά, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Ας μας πουν οι υποστηριχτές της μη διενέργειας των εξετάσεων που αναφέρει στην υα 50984 την ύπαρξη τέτοιου είδους ασφαλιστικού προϊόντος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019.

Ας μας πουν οι υποστηριχτές της μη διενέργειας των εξετάσεων γιατί δεν κάνουν ερώτημα οι περιφέρειες στους νομικούς τους συμβούλους να γνωμοδοτήσουν για το αν ισχύει η παραπάνω παράγραφος κατά τις μεταβατικές διατάξεις. Άλλο είναι αν ισχύει η παραπάνω παράγραφος και άλλο είναι αν καλύπτει η ασφάλεια την διαδικασία των εξετάσεων.

Ας μας πουν οι υποστηριχτές της μη διενέργειας των εξετάσεων γιατί οι περιφέρειες δεν κλείνουν έναν δρόμο για να κάνουν με ασφάλεια τους ελιγμούς οι υποψήφιοι με ταχύτητα 3 χιλ/ώρα χωρίς να «κινδυνεύει» κανείς.

Μύθος δεύτερος

Τι δουλειά έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις εξετάσεις των δικύκλων.

Οι εξετάσεις των δικύκλων δεν επηρεάστηκαν καθόλου από το εν λόγω νόμο. Γιατί δεν προγραμματίζουν και δεν διενεργούν πρακτικές εξετάσεις δικύκλων αφού δεν έχει αλλάξει τίποτε.

Τόσα χρόνια λάθος κάναμε;

Μύθος τρίτος

Τι δουλειά έχει τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις εξετάσεις των άνω των 74.

Στις πρακτικές εξετάσεις άνω των 74 δεν υπάρχει το στάδιο των ελιγμών και οι υποψήφιοι έχουν δίπλωμα και είναι ασφαλισμένοι.

Γιατί δεν διενεργούνται αυτές οι εξετάσεις και δεν προγραμματίζονται καθόλου.

Αν δεν θέλουν να συμμετέχουν οι εξεταστές μπορούν να παραιτηθούν για να δούμε τι θα κάνουμε.

Παντού υπάρχει ένας μύθος αλλά να μη μας καταστρέφει για λόγους πολιτικούς ή εγωισμού.

Δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τις λύσεις.