Ο κλάδος των σχολών οδηγών και οι υποψήφιοι οδηγοί ταλαιπωρούνται τα τελευταία δυόμιση χρόνια από διάφορες καταστάσεις όπως:

  • Οι αποχές των εξεταστών οδήγησης
  • Η ψήφιση του νέου νόμου για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών
  • Οι ερμηνείες και οι απόψεις που έχει ο καθένας
  • Το ασφαλιστικό προϊόν που είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθεί

“Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει”

Από τον Μάιο του 2018 και πολύ πιο πριν δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο νόμου που λίγο πολύ ήταν παρόμοιο με αυτό που ψηφίστηκε αλλά κανείς δεν προετοιμάστηκε για τις αλλαγές.

Οι πεποιθήσεις μας και αυτά που ακούγονταν ήταν “αυτό δεν θα περάσει”, “σιγά να μην εφαρμοστούν αυτά”, “άσε να το πάρουμε στα χέρια μας και βλέπουμε”, “ας ψηφιστεί πρώτα και βλέπουμε”, “δεν θα προλάβει να ψηφιστεί γιατί θα πέσει η κυβέρνηση”.

Τώρα ακούγονται “θα μας τελειώσουμε” “είναι ανοργάνωτοι”, θα έρθει η νέα κυβέρνηση και όλα θα καταργηθούν”, “ας πάρει αναβολή και βλέπουμε”, “δεν υπάρχει ασφαλιστικό προϊόν”.

Ο νέος νόμος προβλέπει μία ασφαλιστική κάλυψη όπως αναφέρεται παρακάτω:

“Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος.

Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος.

Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς”

Σίγουρα δεν είναι πυρηνική φυσική, γιατί τέτοιου είδους συμβόλαια υπάρχουν στην Ευρώπη, και παρόμοια θέματα με υποχρεωτικές ασφαλίσεις σε επαγγέλματα το αντιμετώπισαν οι ασφαλιστικές εταιρίες άμεσα και αποτελεσματικά σε αρκετά επαγγέλματα.

Με απλή αναζήτηση βρίσκεις σε σελίδες ασφαλιστικών εταιριών τα παρακάτω

“Αστική Ευθύνη

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων”

Ας ελπίσουμε να λυθεί το πρόβλημα πριν “αποβιώσει” ο ασθενής.