Το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με βασική ομάδα τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή των μεταφορών FIOLET από τη Γαλλία το Διεθνές οδικό πορθμείο από τις Κάτω Χώρες την Brian Yeardley Continental, από το Ηνωμένο Βασίλειο υπό την εποπτεία των FNTR, FTA, TLN / Beurtvaartadres και του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σηματοδοτεί τη χρήση του e-CMR, με την πρώτη διέλευση των συνόρων από πολλές χώρες στην ηπειρωτική Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές φορτωτικές στην εν λόγω διαδρομή.

Μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των συστημάτων διευκόλυνσης του εμπορίου, προσφέρει βελτιωμένη κερδοφορία, αποδοτικότητα και προβολή της αλυσίδας εφοδιασμού και προστασία του περιβάλλοντος. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους μεταφορείς και αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της λύσης και τα πλεονεκτήματά της όσον αφορά τους ελέγχους.

Το δελτίο CMR βάσει εγγράφου είναι επίσημο έγγραφο και σύμβαση μεταξύ αποστολέα, μεταφορέα και αποδέκτη. Αποτυπώνει σε ένα χαρτί την κίνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι συνήθως το μοναδικό έγγραφο που έχουν οι οδηγοί των φορτηγών σε σχέση με το φορτίο που μεταφέρουν. 

Με το e-CMR, οι φορτωτές ή οι μεταφορείς θα είναι σε θέση να εισάγουν, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε πραγματικό χρόνο. 

Η έγκαιρη καταγραφή και ανταλλαγή δεδομένων σημαίνει ότι οι χρήστες λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, επομένως απαιτούνται μεταγενέστερες ενέργειες, όπως η κίνηση νομικών διαδικασιών, η τιμολόγηση ή ακόμη και οι διαδικασίες αντίδρασης σε ατυχήματα, ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. 

Η μετάβαση σε ψηφιακές λύσεις μειώνει επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του παγκόσμιου εμπορίου, χρησιμοποιώντας λιγότερα χαρτιά και παρέχοντας δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιαστικής. Μειώνει τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος και μπορεί να υιοθετήσει πολυγλωσσικές πλατφόρμες για απρόσκοπτη διεθνή εφαρμογή.

Ο χειριστής, μέσω της πλατφόρμας TransFollow e-CMR, χειρίστηκε σε συνεργασία με τις FNTR (Γαλλία), FTA (Ηνωμένο Βασίλειο), TLN / Beurtvaartadres (Ολλανδία) και το Τμήμα Μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα σημαντικό νέο ορόσημο για την ανάπτυξη του e-CMR, αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί και είναι απλό στην εφαρμογή και χρήση και για τη διασυνοριακή εφοδιαστική από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το επόμενο βήμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να αξιολογήσει τη σύμβαση και μόλις αποφασίσει να επικυρώσει με τα Ηνωμένα Έθνη το πρωτόκολλο e-CMR το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2019.

Πηγή: www.iru.org