Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο κάνοντας συστάσεις για τις περιοχές που δεν διενεργούν πρακτικές εξετάσεις για την ανανέωση αδειών οδήγησης άνω των 74 ετών.

Οι περιοχές αυτές είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

  • Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Λαµίας
  • Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Αταλάντης

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος

  • Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Ναυπάκτου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  • Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Κεφαλληνίας (Αργοστολίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Καρπάθου

Η εγκύκλιος