Από το 2014 όταν εκδόθηκε ο κανονισμός ΕΚ/165/2014 για τους ευφυείς ταχογράφους γνωρίζαμε ότι από 15 Ιουνίου 2019 κάθε νέο φορτηγό ή λεωφορείο που θα ταξινομούταν στην ευρωπαϊκή ένωση θα έπρεπε να είναι εφοδιασμένο με συσκευή ευφυούς ταχογράφου.

Η συσκευή αυτή  διαθέτει σύνδεση με ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης GNSS και το σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων που θα επιτρέπουν τις αρχές να αξιολογούν ένα όχημα εν κίνηση. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσω ενός υψηλού επιπέδου προστασίας και ασφάλειας χάρη στα νέα συστήματα κρυπτογράφησης.

Ο Κανονισμός ταχογράφων (ΕΕ) 165/2014 ενσωματώνει πολυάριθμες λειτουργικές επεκτάσεις στην τεχνολογία των συσκευών: ο ψηφιακός ταχογράφος γίνεται έξυπνος. Η Continental ανέπτυξε τον DTCO 4.0 με το εμπορικό σήμα VDO για να ανταποκριθεί στις νέες νομικές απαιτήσεις. Ο νέος ταχογράφος προστατεύεται ακόμα καλύτερα από παραβιάσεις και παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη λειτουργία.

Ο κανονισμός της ΕΕ ορίζει την τυποποιημένη τεχνολογία DSRC (Dedicated Short Range Communication) για μια ολοκληρωμένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Αυτό επιτρέπει την ακριβέστερη στοχοθετημένη επιθεώρηση των οχημάτων. Επιπλέον, υπάρχει μια διεπαφή με ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS). Αυτό θα καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα της θέσης, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διαχείριση του στόλου.

Επίσης νέα είναι η διασύνδεση ITS (Intelligent Transportation Systems), η οποία μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του στόλου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να παράσχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από τον ψηφιακό ταχογράφο μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μπορούν να μεταδοθούν μέσω διασυνδέσεων ITS ταξινομούνται ως “προσωπικές”. Τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται μόνο από ένα όχημα, εάν ο οδηγός έχει εγκρίνει την ενέργεια αυτή.

Πολλές άλλες εφαρμογές είναι εφικτές εάν τα ασφαλή δεδομένα από τον ταχογράφο μοιράζονται με άλλα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες DTCO για να καθοδηγήσουν τους οδηγούς σε ένα κοντινό βενζινάδικο ή σε ένα χώρο στάθμευσης που είναι εύκολα προσβάσιμος κατά την έναρξη των περιόδων ανάπαυσης.

Θα χρειαστούν νέες κάρτες ταχογράφων?

Οι κάρτες οδηγού και επιχείρησης θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις ημερομηνίες λήξης τους. Οι αρχές θα τις αντικαταστήσουν αυτόματα με τη νέα γενιά καρτών. Τόσο η νέα όσο και η παλιά κάρτα είναι συμβατές με όλους τους ταχογράφους DTCO. Μόνο τα συνεργεία πρέπει να κάνουν την αλλαγή αμέσως, θα χρειαστούν νέες κάρτες συνεργείου για να πραγματοποιούν τις νέες απαιτήσεις για τις δοκιμές των ταχογράφων.

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο μεταφορών ρυθμίζει την περίοδο μέχρι να εκδοθούν νέες κάρτες ψηφιακού ταχογράφου οδηγού και επιχείρησης

Η εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ.: Φ450/οικ.52365/2738 της 27/06/2019 αναφέρει:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου 2019, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).

2. Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρτας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία. Οι κάρτες ψηφιακού ταχογράφου που διαθέτουν ήδη οι οδηγοί, οι επιχειρήσεις και οι αρχές ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συσκευές ευφυούς ταχογράφου και αντίστροφα. Δεν ισχύει το ίδιο για τις κάρτες συνεργείου: οι κάρτες συνεργείου ευφυούς ταχογράφου είναι συμβατές με συσκευή ψηφιακού αλλά οι υφιστάμενες κάρτες συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου δεν χρησιμοποιούνται στον ευφυή.

4. Η προμήθεια καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019. Έως τότε, δεν είναι δυνατή η χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου από το Υπουργείο σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και συνεργεία.

5. Όσον αφορά την χρήση του ψηφιακού ταχογράφου από οδηγούς και επιχειρήσεις και τους οδικούς ελέγχους που γίνονται επί ελληνικού εδάφους, σας παρέχουμε τις εξής οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού:

5α. Οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο αλλά

  • δεν διαθέτει κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ή η κάρτα που διέθετε έχει λήξει, χαθεί, κλαπεί, είναι ελαττωματική ή έχει υποστεί βλάβη/φθορά και
  • έχει υποβάλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών αίτηση για πρώτη έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και
  • η αίτησή του δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα για τους ανωτέρω λόγους, όταν οδηγεί όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο θα πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014 και συγκεκριμένα:

(α) στην αρχή του ταξιδιού του, εκτυπώνει τα στοιχεία του οχήματος που οδηγεί και
καταγράφει στο εν λόγω τυπωμένο αντίγραφο:
i) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό
της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του,
ii) τις περιόδους άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και διαλείμματος/ανάπαυσης,

(β) στο τέλος του ταξιδιού του, εκτυπώνει τις πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που καταγράφηκαν από τον ταχογράφο, καταγράφει τυχόν περιόδους εκτέλεσης άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης μετά την εκτύπωση της έναρξης του ταξιδιού, εφόσον δεν έχουν καταγραφεί από τον ταχογράφο, και σημειώνει στο εν λόγω έγγραφο λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του οδηγού.

Ο οδηγός πρέπει να φέρει επί του οχήματος και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου:

  • τις ανωτέρω χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώσεις για την τρέχουσα και τις
    προηγούμενες 28 ημέρες,
  • την βεβαίωση της περιφερειακής υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για πρώτη
    χορήγηση/ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας που έχει υποβάλει
  • την κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που διέθετε και έχει λήξει, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης.

5β. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά τους καθ’ οδόν ελέγχους τήρησης των κανονισμών 561/2006 και 165/2014 σε όχημα που φέρει ψηφιακό ταχογράφο και οδηγείται από οδηγό που πληροί τις ανωτέρω (υπό 5α) προϋποθέσεις, να πραγματοποιούν τον έλεγχο με βάση τις χειρόγραφες καταγραφές και τα εκτυπώματα που πραγματοποίησε ο οδηγός κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πραγματοποίησε ή δεν τηρεί επί του οχήματος τις χειρόγραφες καταγραφές και εκτυπώματα βεβαιώνεται η παράβαση αριθμ. Θ5 της κ.υ.α. Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061).

6. Οι οδηγίες της παρούσας ισχύουν έως την έναρξη χορήγησης καρτών ευφυούς ταχογράφου, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Εγκύκλιος Ευφυής ταχογράφος