Με εγκύκλιο του το Υπουργείο μεταφορών δημοσίευσε εγκύκλιο για διευκρινίσεις σχετικά με τα οχήματα που κινούνται με αέρια καύσιμα (CNG, LPG) και αφορούν τους ελέγχους στα ΚΤΕΟ.

Η εγκύκλιος