Το Υπουργείο μεταφορών κατέθεσε στην βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις”, που εμπεριέχει και ρυθμίσεις για τις άδειες οδήγησης.

Σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις”