Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ιδιοκτητών θεριζοαλωνιστικών μηχανών.

0
305

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α2/οικ.33354/2463/2007 – ΦΕΚ 967/Β/15-6-2007 καθορίζει τους όρους και τις προυποθέσεις για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών.

Συμβουλευτήτε το κείμενο της απόφασης για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αυτοκινήτων ιδιοκτητών θεριζοαλωνιστικών μηχανών.

Το κείμενο της απόφασης