Με εγκύκλιο του του Υπουργείο Μεταφορών δίνει νέα παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης έως 30 Απριλίου 2020 σε όποιους έχει χορηγηθεί παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης σε κατόχους άδειας οδήγησης άνω των 74 ετών, για τους οποίους δεν έχει εκτυπωθεί η άδεια οδήγησης και έχουν καταθέσει για ανανέωση έως της 31ης Οκτωβρίου 2019.

Η παραλαβή της νέας παράτασης θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση της παλιάς παράτασης.

Η νέα εγκύκλιος για την παράταση