Με έκπληξη παρακολουθούμε, σε ένα θέατρο του παραλόγου, τις παλινωδίες Περιφερειών και ΥΠΜΕ σε σχέση με τα μέτρα τα οποία απαιτούνται να εφαρμοστούν, για τις Σχολές Οδηγών, έτσι ώστε να περιοριστεί  η εξάπλωσης του κορονοϊού!

Η κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 /3.2020 ήταν σαφής:  …προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, Όλων των σχολικών μονάδων, και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών… οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία…”

Αποφασίστε τώρα κατηγορηματικά, την αναστολή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας των Σχολών Οδήγησης  και των ΚΕΘΕΥΟ, και φροντίστε για τα επανορθωτικά μέτρα τα οποία απαιτούνται για την επιβίωση του πολύπαθου κλάδου μας!

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), προτρέπουμε τα μέλη μας, όπως σταματήσουν κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα!

 

Με τιμή για το Δ.Σ

Άρης Ζωγράφος

Λευτέρης Μιχελάκης