Νέους όρους βάζει το Υπουργείο Μεταφορών για να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την μείωση της χωρητικότητας των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων και του μεγάλου χρόνου αναμονής για θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Τροποποιώντας προηγούμενη εγκύκλιο του αυξάνει την χωρητικότητα από 50 σε 80 %

Η τροποποίηση αναφέρει:

“Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Οι αίθουσες εξέτασης, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, πληρώνονται με το 80% της
χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των
εξεταζόμενων στο χώρο.

Συστήνεται να τεθούν διαχωριστικά διαστάσεων ύψους 2μ και πλάτους 1μ μεταξύ των θέσεων των υποψηφίων.

Επιπροσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακολούθων:

  • Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο των υποψηφίων.
  • Αερισμό των αιθουσών για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ των εξετάσεων.
  • Καθαρισμό με απολυμαντικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων τους (π.χ.
    ποντίκι, πληκτρολόγιο) καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που
    μεσολαβούν μεταξύ των εξετάσεων.”

Μπράβο το Υπουργείο Μεταφορών για την αμεσότητα του αλλά θα πρέπει να βγάλει και αντίστοιχη εγκύκλιο για τις αίθουσες των θεωρητικών μαθημάτων.

Η εγκύκλιος