Το Υπουργείο Μεταφορών ανταποκρίθηκε γρήγορα και δημοσίευσε τις παρακάτω τρεις (3) αποφάσεις που αφορούν:

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση

Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της χώρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020

Η απόφαση

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»).

Η απόφαση