Κατατέθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου μεταφορών “Η Ελλάδα σε κίνηση:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” το οποίο εμπεριέχει αρκετές αλλαγές σε ότι αφορά διπλώματα οδήγησης και ΠΕΙ και τροποποίηση του Κ.Ο.Κ.

Οι αλλαγές που αφορούν άδειες οδήγησης, ΠΕΙ και ΚΟΚ: