Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παρατείνει τις λήξεις ΠΕΙ, Αδειών οδήγησης, Αδειών εκπαιδευτών οδήγησης, ΔΕΕ και ιατρικών πιστοποιητικών για τρεις μήνες και αυτών που λήγουν από 1 έως 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η εγκύκλιος

Άρθρο για την προηγούμενη παράταση