Στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος 107 υποψήφιοι, οι οποίοι θα εξεταστούν στο Πρακτικό Μέρος της Κατηγορίας Οχήματος Α, ως ακολούθως:

Εξεταστικό Κέντρο Χώρος Εξετάσεων Ημερομηνίες Εξετάσεων Αναλυτικό Πρόγραμμα – Εξεταζόμενοι
ΑΘΗΝΑΣ  

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Κ.Α.) –

Λεωφόρος Κύμης και Σπύρου Λούη

ΠΕΜΠΤΗ 10/06/2021 Για να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων της Αθήνας, πατήστε εδώ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/06/2021
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/06/2021
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/06/2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίστα εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

περιοχή ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/06/2021 Για να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων της Θεσσαλονίκης, πατήστε εδώ

Ώρα έναρξης της διαδικασίας: 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα μια (1) ώρα πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας (δηλαδή στις 07:00 π.μ.)

Η είσοδος στο χώρο εξέτασης επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη