Το Υπουργείο Μεταφορών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων,

  • στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της επικράτειας
  • προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
    COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της
    χώρας, εξέδωσε εγκύκλιο και ισχύουν τα παρακάτω:

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:

Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για
οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:

  1. με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.
  2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξη εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Η εγκύκλιος