Εκδόθηκε η  Α3/35746/4164 απόφαση με την οποία παρατείνεται η ισχύς των ΔΕΕ υποψηφίων οδηγών και οδηγών που έληξαν κατά την διάρκεια της αποχής των εξεταστών υποψηφίων οδηγών. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31/10/2016.

Η απόφαση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και δεν καθορίζει όπως:

  • Πολλές υπηρεσίες δεν δέχονταν να προγραμματίζουν κατά την διάρκεια της αποχής οπότε δεν τηρούνται οι δύο προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση για την ισχύ της παράτασης.
  • Δεν καθορίζει αν ληγμένο ΔΕΕ που προγραμματίζετε και το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό αν έχει δικαίωμα επαναπρογραμματισμού.
  • Δεν καθορίζετε το διάστημα που αφορά την λήξη του ΔΕΕ γιατί η αποχή των εξεταστών και η επανέναρξη των εξετάσεων ήταν σε διαφορετική ημερομηνία λόγω και αποφάσεων επί μέρους περιφερειών.
  • Δεν καθορίζετε η διαδικασία της παράτασης.

2016-07-27 Α3_35746_4164 Παράταση ισχύος ΔΕΕ