Πολλοί αναγνώστες, μας ρωτούν για τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση αδειών διαφόρων κατηγοριών. Θα παραθέσουμε μία σειρά άρθρων που θα περιγράψουμε την διαδικασία και το κόστος των παραβόλων,  για την κάθε κατηγορίας.

pexelsΆδεια οδήγησης κατηγορίας Β

Με την συγκεκριμένη κατηγορία οδηγώ αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), (το πολύ) επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Ηλικία απόκτησης

 • 18 ετών.

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία Ταυτότητα
 • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
 • Έντυπο αίτησης εκτύπωσης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
 • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
 • Βιβλιάριο ασθενείας για την εξέταση σας από τους ιατρούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο)

Διαδικασία

 • Δημιουργία φακέλου με τα παραπάνω έγραφα
 • Προσκόμιση ιατρικών εξετάσεων από συμβεβλημένους ιατρούς
 • Κατάθεση φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση μεταφορών και έκδοση Δ.Ε.Ε.
 • Εκπαίδευση θεωρητικών μαθημάτων ( 21 εκπαιδευτικές ώρες)
 • Θεωρητικές εξετάσεις (30 ερωτήσεις. Δικαιούστε μία αποτυχημένη απάντηση)
 • Πρακτική εκπαίδευση (25 πρακτικά μαθήματα των 45 λεπτών κατ’ ελάχιστο)
 • Πρακτικές εξετάσεις

moneyΠαράβολα

Υπέρ δημοσίου                                   50,00 €
Πάγιο τέλος χαρτοσήμου                    18,00 €
Εκτύπωση άδειας οδήγησης                 30,00 €
Αμοιβή ιατρών                                    20,00 €
Παράβολο θεωρητικών εξετάσεων       10,00 € (και για κάθε επόμενη εξέταση)
Παράβολο πρακτικών εξετάσεων         10,00 € (και για κάθε επόμενη εξέταση)


Συνολικό κόστος παραβόλων            138,00 €

Στην Περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα επιπλέον παράβολο 3 € ανταποδοτικό.

Κάθε σχολή οδηγών για τα θεωρητικά μαθήματα, τα πρακτικά μαθήματα και την παράσταση πρακτικών εξετάσεων είναι ελεύθερη να κοστολογεί την αμοιβή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που προσφέρει υπόκεινται σε ΦΠΑ 24 % και εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις.

Από το συνολικό ποσό που σας λένε για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β θα πρέπει να αφαιρέσετε τα παράβολα και από το υπόλοιπο ποσό το ΦΠΑ για να υπολογίσετε την αμοιβή της σχολής οδηγών.

Παράδειγμα: Κόστος άδειας οδήγησης 500 € μείον 138 € παράβολα = 362 €

362 € – το ΦΠΑ 70 € = 292 € για 21 θεωρητικά μαθήματα 25 πρακτικά μαθήματα και μία παράσταση εξετάσεων.

Η επιλογή δική σας