Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών γνωστοποιεί από την 27 Μάϊου 2021, την επέκταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος και των λοιπών υποδομών για την ηλεκτρονική υποβολή και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής σε ψηφιακή μορφή, των ενδιαφερομένων που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των ως άνω Υπηρεσιών, για τις διαδικασίες:

  • Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης
  • Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή
    φθοράς ή αλλοίωσης

Από την 27 Μάϊου 2021:

A. Οι ενδιαφερόμενοι για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

https://drivers-vehicles.services.gov.gr

και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να
καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.
Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η
προηγούμενη αυθεντικοποίησή τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

B. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών Κεντρικής
Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, για τις διαδικασίες «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», εφόσον έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου, μέσω της αναπτυχθείσας ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.