Συνεχίζεται η εκπαίδευσης στελεχών της κοινοπραξίας Bonatti – JP Avax με σεμινάρια Off Road.

Η αποτίμηση από την μέχρι τώρα πορεία της εκπαίδευσης είναι πέραν του Δέοντος θετική με τον βαθμό δυσκολίας και την ποικιλία των ασκήσεων να ανέρχονται σε υψηλό επίπεδο.

201610181232022016101812352720161018133400