Αυτόµατη καταχώρηση ∆ήλωσης κλοπής οχημάτων

0
111

Σε συνέχεια της αναβάθμισης των συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών διασυνδέθηκε online το αρχείο των αδειών κυκλοφορίας που τηρείται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, µε το µηχανογραφηµένο αρχείο αναζητούµενων οχηµάτων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας online.

Αυτό σημαίνει ότι καταχωρώντας μία δήλωση κλοπής στην αστυνομία ενημερώνεται αυτόματα και το αρχείο αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και κατ΄επέκταση και το αρχείο της εφορίας.

Με αυτήν την αναβάθμιση θα εξαλειφθούν φαινόμενα, οχημάτων που δηλώθηκε κλοπή σε μία υπηρεσία να φαίνονται σε κίνηση σε άλλη υπηρεσία.

Μπράβο και σε ανώτερα.

Η εγκύκλιος