Η Εθνική Υπηρεσία πληρωμών διοδίων (NTPS Plc.) ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του συστήματος HU-GO που επιτρέπει την πληρωμή διοδίων για βαρέα επαγγελματικά οχήματα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων για τον εντοπισμό λανθασμένων περιβαλλοντικών κατηγοριών με στόχο την βελτίωση των ελέγχων και τον εκσυγχρονισμό στην είσπραξη διοδίων.

Το νέο σύστημα θα αρχίσει να ισχύει από τις 3 Φεβρουαρίου 2019.

Πληροφορίες για το νέο σύστημα στα αγγλικά

Πηγή: MKFE