Η δημόσια αρχή δημοσίων εσόδων εξέδωσε εγχειρίδιο  ενημέρωσης  για τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων.

Η ύλη του Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Στο Εγχειρίδιο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους παρέχοντες υπηρεσίες μεταφοράς για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών.

Εγχειρίδιο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μεταφορών