Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών με τον νέο νόμο

Η εγκύκλιος