Νέο πληροφοριακό έντυπο Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών προς διευκόλυνση των υποψηφίων προς ανανέωση κατόχων αδειών οδήγησης άνω των 74 ετών.

Νέο Πληροφοριακό_έντυπο_ανανέωσης άνω των 74