Ο Υπουργός Μεταφοράς υπέγραψε την 1η Υπουργική απόφαση  της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4599/20199 και απεστάλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τον «καθορισμό αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συµ̟περιφοράς».

Αυτή είναι η πρώτη απόφαση που απορρέει από τον ν. 4599/2019 και έναν μήνα μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 3 μήνες μετά οι πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών θα διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 10 του ν. 4599/2019, δηλαδή από εξεταστές αποκλειστικού έργου.

Οι εξεταστές αυτοί θα έχουν ως αποκλειστικό έργο τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και θα διαθέτουν 6 ώρες για εξετάσεις και 2 ώρες για προετοιμασία και καταγραφή αποτελεσμάτων.

Όπως θα δείτε από τους παρακάτω πίνακες ο αριθμός των εξεταστών μειώνετε πάρα πολύ και λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα καθυστέρησης συμμετοχής σε πρακτικές εξετάσεις που είχαν αρκετές Περιφερειακές Ενότητες με πρώτη την Θεσσαλονίκη όπου οι εξετάσεις πραγματοποιούνταν με ποσόστωση.

Επιπλέον ικανοποιείτε ένα μόνιμο αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτών για σώμα εξεταστών με το πρώτο βήμα τους αποκλειστικούς εξεταστές.

Θα πρέπει όλοι να συμπαρασταθούμε στο νέο αυτό σύστημα αλλά και να αγωνιστούμε να αναδείξουμε τις αστοχίες και τις δυσλειτουργίες του στοχεύοντας στην βέλτιστη αποτελεσματικότητα του,την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

1η Απόφαση Ν. 4599 για αριθμό εξεταστών