Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Βασίλειου Πέτρου Σπανάκη με θέμα τη διευκόλυνση του πολίτη κατά τη διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων και συγκεκριμένα, στην υποχρέωση του πολίτη να προσκομίσει βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

«Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του αντικείμενου του έργου της διακήρυξης «Παροχή τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης, καθώς και των συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων» (ΑΔΑ 6ΩΟ1465ΧΘΞ-92Η), οι Υπηρεσίες του Υπουργείου προτίθενται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του δικαιολογητικού
«Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.», όπου απαιτείται, με χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (web service) για αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων.

Αναφορικά με τις λοιπές ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς την κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας, του διοικητικού φόρτου καθώς και της άμεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών, εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε η άρση κυριότητας οχημάτων και μοτοσυκλετών να γίνεται πλέον αυτοδίκαια, χωρίς να εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με την παρέλευση συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία μεταβίβασης.

Υπ’ αυτή την έννοια οι πολίτες δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την εν λόγω διαδικασία