Τέλος στις επισκέψεις στην εφορία για την βεβαίωση τελών κυκλοφορίας για μεταβιβάσεις ή άλλες υπηρεσίας αφού από τις 24 Μαρτίου 2019 λειτουργεί πλέον η υπηρεσία “Βεβαίωση περί μη Οφειλής Τελών Κυκλοφορίας με κωδικούς Taxisnet” της ΑΑΔΕ που χορηγεί αυτήν την βεβαίωση με τους κωδικούς Taxisnet του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας σας προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε για:
1) Μεταβίβαση οχήματος
2) Εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
3) Επαναταξινόμηση οχήματος

Η βεβαίωση έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής της και χορηγείται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα για την έκδοσή της.

Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης οχήματος και αυτό δεν εμφανίζεται απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. για προσθήκη του στον Α.Φ.Μ. σας.

Δεν χορηγείται ηλεκτρονική βεβαίωση περί μη οφειλής:

Α) σε περίπτωση απαλλαγής από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας στον κάτοχο (πχ. αναπηρικά, απορριμματοφόρα που ανήκουν σε ΟΤΑ, ασθενοφόρα που ανήκουν σε νοσοκομεία κ.λπ.). Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση.

Β) σε περίπτωση οφειλής τελών κυκλοφορίας για το διάστημα που είστε ιδιοκτήτης του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να εξοφλήσετε την οφειλή.

Γ) σε περίπτωση που είστε σήμερα ιδιοκτήτης οχήματος, το οποίο είχατε παλαιότερα μεταβιβάσει, είτε κατά ποσοστό, είτε εξ’ ολοκλήρου.

Για την χορήγηση της βεβαίωσης επιλέγετε απευθείας τον σύνδεσμο στην ΑΑΔΕ ή από την σελίδα της ΑΑΔΕ επιλέγετε διαδοχικά “Υπηρεσίες προς – Πολίτες – Οχήματα – Βεβαίωση περί μη Οφειλής Τελών Κυκλοφορίας με κωδικούς Taxisnet” και κάνετε είσοδο στην εφαρμογή.

Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας taxisnet

επιλέγετε το όχημα σας και τον λόγο χορήγησης βεβαίωσης από την λίστα

Και κατεβάζετε την βεβαίωση