Με αλλεπάλληλες εγκυκλίους του Υπουργείου Μεταφορών έχουν παραταθεί οι λήξεις των αδειών οδήγησης, των ΠΕΙ, των ιατρικών πιστοποιητικών και των δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης.

Παρακάτω ένας άτυπος πίνακας για την εύκολη εύρεση της λήξης των παραπάνω σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου μεταφορών.

Πίνακας λήξεων αδειών οδήγησης και ΠΕΙ

Λήξη Α.Ο. ή ΠΕΙ

Επτάμηνη παράταση

Α3/27145/2997

+ εξάμηνη παράταση

Δ30/Α3/51508

Δεκάμηνη παράταση

Δ30/Α3/51508

Φεβρουάριος 2020 Σεπτέμβριος 2020 1 Ιουλίου 2021

Μάρτιος 2020 Οκτώβριος 2020 1 Ιουλίου 2021

Απρίλιος 2020 Νοέμβριος 2020 1 Ιουλίου 2021

Μάιος 2020 Δεκέμβριος 2020 1 Ιουλίου 2021

Ιούνιος 2020 Ιανουάριος 2021 1 Ιουλίου 2021

Ιούλιος 2020 Φεβρουάριος 2021 Αύγουστος 2021

Αύγουστος 2020 Μάρτιος 2021 Σεπτέμβριος 2021

Σεπτέμβριος 2020

Ιούλιος 2021
Οκτώβριος 2020

Αύγουστος 2021
Νοέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2021
Δεκέμβριος 2020

Οκτώβριος 2021
Ιανουάριος 2021

Νοέμβριος 2021
Φεβρουάριος 2021

Δεκέμβριος 2021
Μάρτιος 2021

Ιανουάριος 2022
Απρίλιος 2021

Φεβρουάριος 2022
Μάιος 2021

Μάρτιος 2022
Ιούνιος 2021

Απρίλιος 2022

 

Πίνακας λήξεων ιατρικών πιστοποιητικών

Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού

Εξάμηνη ισχύς

π. 51/2012

Παράταση τεσσάρων μηνών

Δ30/Α3/51508

Μάιος 2020 Νοέμβριος 2020 Μάρτιος 2021
Ιούνιος 2020 Δεκέμβριος 2020 Απρίλιος 2021
Ιούλιος 2020 Ιανουάριος 2021 Μάιος 2021
Αύγουστος 2020 Φεβρουάριος 2021 Ιούνιος 2021
Σεπτέμβριος 2020 Μάρτιος 2021 Ιούλιος 2021
Οκτώβριος 2020 Απρίλιος 2021 Αύγουστος 2021
Νοέμβριος 2020 Μάιος 2021 Σεπτέμβριος 2021
Δεκέμβριος 2020 Ιούνιος 2021 Οκτώβριος 2021
Ιανουάριος 2021 Ιούλιος 2021 Νοέμβριος 2021
Φεβρουάριος 2021 Αύγουστος 2021 Δεκέμβριος 2021
Μάρτιος 2021 Σεπτέμβριος 2021
Απρίλιος 2021 Οκτώβριος 2021
Μάιος 2021 Νοέμβριος 2021
Ιούνιος 2021 Δεκέμβριος 2021

 

Πίνακας λήξεων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης

Έκδοση ΔΕΕ

 

Λήξη 1ης παράτασης

οικ:59480/7072

25/07/2019

Λήξη 2ης +3ης παράτασης

Α3/Οικ. 51281/6094

27/08/2020

Λήξη 4η2 παράτασης

Δ30/Α3/51508

26/02/2021

Από 3 Μάϊου 2016 Μάιος 2020 Νοέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2021
Ιούνιος 2016 Ιούνιος 2020 Δεκέμβριος 2020 Οκτώβριος 2021
Ιούλιος 2016 Ιούλιος 2020 Ιανουάριος 2021 Νοέμβριος 2021
Αύγουστος 2016 Αύγουστος 2020 Φεβρουάριος 2021 Δεκέμβριος 2021
Σεπτέμβριος 2016 Σεπτέμβριος 2020 Μάρτιος 2021 Ιανουάριος 2022
Οκτώβριος 2016 Οκτώβριος 2020 Απρίλιος 2021 Φεβρουάριος 2022
Από 3 Νοεμβρίου 2016 Νοέμβριος 2020   Σεπτέμβριος 2021
Δεκέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2020   Οκτώβριος 2021
Από Μαΐου 2017   Νοέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2021
Από 3 Ιουνίου 2017   Νοέμβριος 2020 Σεπτέμβριος 2021
Ιούλιος 2017   Δεκέμβριος 2020 Οκτώβριος 2021
Αύγουστος 2017   Ιανουάριος 2021 Νοέμβριος 2021
Σεπτέμβριος 2017   Φεβρουάριος 2021 Δεκέμβριος 2021
Οκτώβριος 2017   Μάρτιος 2021 Ιανουάριος 2022
Ιανουάριος 2018     Νοέμβριος 2021
Φεβρουάριος 2018     Δεκέμβριος 2021
Μάρτιος 2018     Ιανουάριος 2022
Απρίλιος 2018     Φεβρουάριος 2022
Μάιος 2018     Μάρτιος 2022
Ιούνιος 2018     Απρίλιος 2022

 

2019-07-25 ΨΝ9Ρ465ΧΘΞ-2Ξ2 Παράταση ΔΕΕ

2020-06-02 Επτάμηνη παράταση διπλώματα ΔΕΕ

2020-08-27 ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ Παράταση ΔΕΕ

2021-02-21 Δεκάμηνη παράταση διπλώματα