Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε Παράταση της δυνατότητας διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Στο πλαίσιο της αρωγής των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας στην
άσκηση των αυξημένων καθηκόντων τους και της διασφάλισης της ομαλής υλοποίησης των
διαδικασιών διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, λαμβανομένου υπόψη και του αυξημένου αριθμού ενδιαφερομένων που έχει προκύψει λόγω των ληφθέντων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, και ενόψει επικείμενης ρύθμισης του ζητήματος με διάταξη νόμου,
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων
οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή.

Προς τούτο, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις αποφάσεις περί καθορισμού των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, δεν απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η εγκύκλιος