Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων να καταθέσουν
προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους.

Η προσωρινή ακινησία θα έχει διάρκεια έως τις 31-5-2020.

Η εγκύκλιος γι την προσωρινή ακινησία