Αναδημοσίευση από το neakriti.gr

Θετικό στο σύνολο του, αλλά η κουλτούρα καλλιεργείται από το νηπιαγωγείο

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας.

Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και τυχόν ενσωμάτωση σχολίων, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

«Στο γενικό του πλαίσιο κινείται θετικά το σχέδιο νόμου, ωστόσο υπάρχουν σημεία που χρίζουν περαιτέρω συζήτησης και επανεξέτασης από το Υπουργείο» λέει στο Ράδιο 98.4 ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αλέξανδρος Μεϊμαράκης.

Στις ενστάσεις του:  «Η πρόταση για τη θέση του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εκτός εργασιακού ωραρίου των εξεταστών πρακτική εξέταση των υποψηφίων».

Στις προτάσεις του η πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

νηπιαγωγείο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης από το Υπουργείο Μεταφορών.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας.

Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και τυχόν ενσωμάτωση σχολίων, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

«Στο γενικό του πλαίσιο κινείται θετικά το σχέδιο νόμου, ωστόσο υπάρχουν σημεία που χρίζουν περαιτέρω συζήτησης και επανεξέτασης από το Υπουργείο» λέει στο Ράδιο 98.4 ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αλέξανδρος Μεϊμαράκης.

Στις ενστάσεις του:  «Η πρόταση για τη θέση του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εκτός εργασιακού ωραρίου των εξεταστών πρακτική εξέταση των υποψηφίων».

Στις προτάσεις του η πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.